Boek "Elektronica - Zelf ontwerpen en bouwen"


Het boek is ontstaan toen ik - puur en uitsluitend voor eigen gebruik - rekenregels
"uitvlooide" en opstelde om daarmee gemakkelijker transistorschakelingen samen te stellen.
Weinig meer dus dan het vastleggen van wat ik vond tijdens "opnieuw uitvinden van het
wiel". In tweede instantie vond ik die rekenregels toch te beperkt en schreef ik er wat
toelichting bij. Geleidelijk aan groeide zo het 'boek'. Op zeker moment ontstond het idee
dat, wat voor mijzelf van waarde was geworden, voor andere elektronica-hobbyisten
wellicht óók interessant zou kunnen zijn. Eind van het liedje was, dat ik het uitgetypte
werk opstuurde naar Kluwer Technische Boeken te Deventer.

Kluwer bleek het werk wel uit te willen geven, maar voorwaarde was dat ik het tekenwerk
zelf zou uitvoeren. Dus ging ik aan de slag met een gekochte Rotring tekenpen en een paar
sjablonen. De afbeeldingen, schema's e.d. waren getekend op gewoon ruitjespapier. Door
Kluwer werden ze middels een fotografisch procedé drukklaar gemaakt.

Uiteindelijk is het boek in 1982 verschenen. (ISBN 90 201 1528 6)

Het oorspronkelijke boek in pdf-formaat.
(Klik op het plaatje links)
In 1986 is bij uitgeverij Angkasa te Bandung nog een editie in Bahasa Indonesia
verschenen: Elektronika - Merencanakan dan merakit sendiri, ISBN 979 404 018 5

In 1983 - ik wist niet beter dan dat de 2e oplage langzamerhand "opraakte" - leek het mij
aantrekkelijk om, wanneer er toch een nieuwe oplage zou moeten komen, het boek wat uit
te breiden, vooral het hoofdstuk "Eindversterkerschakelingen". En dat zou dan een tweede
druk kunnen betekenen.
Het hoofdstuk "Eindversterkers" in het oorspronkelijke boek ging - vond ik - toch wat te
snel over op eindversterkers met een IC. Mijn uitbreiding van dat hoofdstuk beoogde om
ook en vooral aandacht te besteden aan "klasse AB" eindtrappen. Samen met nog wat
andere toevoegingen, diende ik dat voorstel voor een meer uitgebreide tweede druk in bij
Kluwer. Toen bleek dat zij - zonder mij daarin te kennen - juist een 3e oplage hadden
gedrukt van nog eens 2500 exemplaren. (In totaal, verdeeld over 3 oplagen, zijn 8500
exemplaren verschenen.) "Tja, een tweede druk..., prima, maar pas wanneer we door
de huidige voorraad heen zijn.", aldus Kluwer. En dat kwam er dus niet meer van. De 3e
oplage verdween uiteindelijk voor een flink deel richting "Ramsj".

Ik heb onlangs (voorjaar 2013) met behulp van een OCR programma, tekstbestanden
gemaakt van de scans van het boekje en van het ingediende voorstel voor een 2e druk.
Samengevoegd levert dat een "tweede druk" op, die dus nooit is verschenen, maar die ik
hierbij on-line zet. Voor wie daar interesse in heeft...
Er zullen best nog de nodige typefouten voorkomen in het geheel: het OCR proces "herkent"
soms iets anders dan wat er staat... Dus, wanneer iemand fouten tegenkomt, hoor ik dat
graag!

De (nooit verschenen) "tweede druk" van het boek in pdf-formaat.
(Klik op het plaatje links)

 

000webhost logo